Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Społeczne aspekty pogranicza : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2015

Liczba stron

187

ISBN

978-83-64249-29-7

Katalog

xx003543606

Rozdziały
Social responsibility for the effects of globalization (s. 47-54)
Zarządzanie ryzykiem ekologicznym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego (s. 55-62)
Komparacja banków tradycyjnego z wirtualnym (s. 136-187)