Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Kanalizacja grawitacyjna jako system transportu oraz przemian biochemicznych ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

148

ISBN

978-83-7775-354-5

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003388663

Słowa kluczowe
PL
  • ścieki - odprowadzanie - modele matematyczne
  • usuwanie ścieków
  • ścieki - usuwanie
  • kanały ściekowe
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 524