Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

zbyslaw.dymaczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 62

ORCID

0000-0002-7628-3508

ResearcherID

L-9597-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (27)

Rozdziały (17)

Książki (5)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)