Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Skurcz i pełzanie betonu w ujęciach norm - analiza porównawcza

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

82 - 98

Książka

Rzeczoznawstwo budowlane