Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of Risk Analysis and Quality Control Methods for Improvement of Lead Molding Process

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Metalurgija

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 55 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lead
  • molding process
  • risk analysis
  • quality control
Strony (od-do)

811 - 814

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25