Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Adaptacyjne sterowanie neuronowym regulatorem prędkości dla napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Adaptive control neural speed control for direct drive with PMSM motor

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sterowanie adaptacyjne
  • sztuczne sieci neuronowe
  • napęd bezpośredni
EN
  • adaptive control
  • artificial neural networks
  • direct drive
Abstract

PL W pracy przedstawiono wybrane właściwości adaptacyjnego regulatora neuronowego sterowanego online dla napędu bezpośredniego w warunkach mechanicznych zmian parametrów obiektu. Opisano algorytm RPROP, który porównano z wybranymi algorytmami uczenia sieci neuronowych sterowanych online, takich jak: algorytm wstecznej propagacji, momentowa metoda wstecznej propagacji i Quickprop. Algorytmy zostały zaimplementowane na stanowisku laboratoryjnym.

EN The paper presents selected properties of adaptive neural network controller trained online with direct drive for mechanical conditions change object parameters. In the work was described algorithm RPROP and it was compared with the selected training algorithms of neural networks trained online, such as: BackPropagation, Momentum BackPropagation and Quickprop. The algorithms were implemented on a laboratory stand.

Pages (from - to)

1 - 6

Book

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, Polska, 18‑20 listopada 2015

Presented on

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), 18-20.11.2015, Łódź, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.