Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szacowanie emisji cząstek stałych w obrębie lotnisk

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ekologia transportu
  • silniki spalinowe
  • cząstki stałe
Pages (from - to)

1 - 4

Book

Konferencja młodych naukowców: „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, Wrocław, 16.01.2015

Presented on

Konferencja młodych naukowców: „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, 16-18.01.2015, Wrocław, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.