Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 2, Logistyka, wiedza, ekoinnowacje : monografia

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Częstochowska

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-65179-07-4

Rozdziały
Determinanty sprawności zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych (s. 118-128)