Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Determinanty sprawności zarządzania kapitałem ludzkim w małych i średnich podmiotach gospodarczych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

118 - 128

Książka

Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T. 2, Logistyka, wiedza, ekoinnowacje : monografia