Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7283-688-5

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Łódzka

Rozdziały
Ograniczanie filara kapitałowego a ryzyko polskiego systemu emerytalnego (s. 123-132)