Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ograniczanie filara kapitałowego a ryzyko polskiego systemu emerytalnego

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

123 - 132

Book

Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.