Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ograniczanie filara kapitałowego a ryzyko polskiego systemu emerytalnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

123 - 132

Książka

Współczesne problemy systemów emerytalnych : wybrane zagadnienia