Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Nowe rozwiązania informatyczne wspierające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN New information technology support control, monitoring and visualization systems for water and wastewater engineering

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

157 - 173

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód