Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Water supply and water quality

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań - Kudowa Zdrój, Polska

Publisher name

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Date of publication

2016

Number of pages

1004

ISBN

978-83-64959-45-5

Chapters
Ocena egzergetyczna komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę (p. 43-57)
Nowe rozwiązania informatyczne wspierające systemy sterowania, monitorowania i wizualizacji w gospodarce wodno-ściekowej (p. 157-173)
Ocena jakości wód różnych typów zbiorników wodnych w oparciu o grupy funkcjonalne fitoplanktonu (p. 323-344)
Czy fontanny wewnętrzne są bezpieczne? (p. 385-394)
Biomineralizacja a jakość i trofia wód powierzchniowych (p. 395-412)
Uzdatnianie wody dla potrzeb stomatologii (p. 517-528)
Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych - doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej (p. 683-703)
Sterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł (p. 785-798)
Wpływ stosowania kompleksów enzymatyczno-bakteryjnych w sieci kanalizacyjnej na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni (p. 939-953)
Występowanie niesteroidowych leków przeciwbólowych w Wielkopolsce w ściekach komunalnych i przemysłowych i ich ekotoksykologiczna ocena ryzyka (p. 979-994)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.