Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Miary podobieństwa ewolucji symptomów diagnostycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 73

Książka

Diagnostyka Maszyn : XLII Ogólnopolskie Sympozjum : Wisła 2.03 - 6.03.2015 r.

Zaprezentowany na

XLII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 2-6.03.2015, Wisła, Polska