Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Perspektywy zastosowania naturalnych bentonitów w technologii ścieków przemysłowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Perspectives of Natural Bentonite Application in Industrial Wastewater Treatment

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Rocznik Ochrona Środowiska

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 18 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bentonit
  • montmorylonit
  • technologia ścieków
  • oczyszczanie ścieków przemysłowych
Strony (od-do)

940 - 951

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,705