Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Systemy techniczne i społeczne

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdańsk, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Gdańska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

164

ISBN

978-83-7348-577-8

Rozdziały
Logistyczny system zbiórki i transportu odpadów komunalnych na terenie Miasta Poznania - diagnoza stanu obecnego (s. 73-85)
Przegląd metod określania wielkości partii (s. 111-126)