Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Logistyczny system zbiórki i transportu odpadów komunalnych na terenie Miasta Poznania - diagnoza stanu obecnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 85

Książka

Systemy techniczne i społeczne