Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Praktyczne zastosowanie tynków regulujących zawilgocenie na przykładzie dawnego Kolegium Jezuickiego we Wschowie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Practical usage of moisture regulating mortar system on the basis of the old Jesuit College in Wschowa example

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • destrukcja
  • renowacja
  • tynk
  • zasolenie
  • zawilgocenie
Strony (od-do)

217 - 226

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych : praca zbiorowa