Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Określanie wielkości radiacyjnych przy wykorzystaniu programu do obliczeń oświetleniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Proposal use software by light planning to calculate radiance parameters

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dialux
  • radiacja
  • wymiana ciepła
  • promienniki podczerwieni
  • nagrzewnica wielopromiennikowa
Abstract

PL Przedstawiono propozycję wykorzystania programu wspomagającego projektowanie oświetlenia do wyznaczania parametrów niezbędnych przy obliczeniach radiacyjnych. Wykorzystując analogię pomiędzy wielkościami świetlnymi oraz promienistymi wyznaczona została wielkość natężenia napromienienia na powierzchni poddanej napromieniowaniu. Sprawdzenia poprawności dokonano poprzez porównanie otrzymywanych z symulacji wyników z uzyskanymi ze wzorów analitycznych. Ponadto wprowadzono możliwość zastosowania powierzchni promieniującej w sposób nielambertowski i wykonano obliczenia dla praktycznego układu nagrzewnicy wielopromiennikowej dla trzody chlewnej.

Pages (from - to)

172 - 179

Book

Nauki techniczne i inżynieryjne. T. 1

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.