Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Robust Quality Control of Products with Experimental Design

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • robust quality control of product
  • neural networks
  • model uncertainty
  • experimental design
Strony (od-do)

343 - 348

Książka

2014 International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East and 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management (ICPR-AEM 2014) : proceedings

Zaprezentowany na

International Conference on Production Research - Regional Conference Africa, Europe and the Middle East (ICPR-AEM) / 3rd International Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management (QIEM), 1-5.07.2014, Cluj - Napoca, Romania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)