Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The energy evaluation of the decentralized or centralized operating theater air conditioning system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Uwagi

Paper ID 336

Książka

Proceedings of CLIMA 2013 : 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC "Energy efficient, smart and healthy buildings", Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013

Zaprezentowany na

CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, 16-19.06.2013, Prague, Czech Republic