Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mieczysław Porowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

mieczyslaw.porowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 14

ResearcherID

K-7956-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (6)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (99)

Recenzje prac dyplomowych (107)