Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Energia i paliwa 2015

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-932168-5-7

Rozdziały
Specyfika gospodarki paliwami w bazach lotnictwa wojskowego (BLW) (s. 7-14)
Konstrukcje kotłów wodnych niskotemperaturowych opalanych paliwami stałymi (s. 15-23)
Wentylatory małej mocy w transporcie rurociągowym (s. 131-139)