Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wentylatory małej mocy w transporcie rurociągowym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Low-power fans in pipeline transportation

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wentylatory
  • sprawność wentylatora
  • transport rurociągowy
Strony (od-do)

131 - 139

Książka

Energia i paliwa 2015