Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Rewitalizacja hali przemysłowej o konstrukcji mieszanej z suwnicami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Revitalization of the industrial hall of mixed construction with cranes

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przebudowa
  • naprawa
  • nowa funkcja
  • budynek przemysłowy
Strony (od-do)

157 - 172

Książka

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : praca zbiorowa