Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Społeczne bezpieczeństwo : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gorzów Wlkp. - Poznań, Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2016

Liczba stron

173

ISBN

978-83-64249-41-9

Rozdziały
Ryzyko finansowe nabywców usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce - aspekty ekonomiczne i etyczne (s. 47-57)
Bezpieczeństwo człowieka w środowisku morskim (s. 74-139)
Tendencje i kierunki zarządzania gminą w świetle aktualnych wyzwań rozwojowym na podstawie analizy stanu samorządów (s. 140-183)