Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An investigation of safety design practices of metal machines

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Work

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 51 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • EU directives
  • machinery design
  • safety
Strony (od-do)

747 - 755

DOI

10.3233/WOR-152028

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,715