Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Arche i Psyche III : ruszt urbanistyczny miasta, inżynieria, matematyka / Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Astudio

Data opublikowania

2016

Liczba stron

140

ISBN

978-83-939283-4-7

Opublikowano w

Seria: Formy zapisu koncepcji urbanistycznej na przykładzie projektu "Nowe Podolany"

Rozdziały
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu "wolnych torów" w Poznaniu (s. 5-18)
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru "wolnych torów" w Poznaniu (s. 19-29)
Metodyka sporządzania koncepcji urbanistycznej na przykładzie rewaloryzacji parku przy kościele św. Bartłomieja w Koninie (s. 31-48)
Małe miasto aglomeracji poznańskiej jako zagadnienie ekologiczne przykład Kórnika, Puszczykowa i Nowego Tomyśla (s. 67-77)
Rewitalizacja, zrównoważony rozwój i inne tendencje kształtowania przestrzeni współczesnych miast : wybrane przykłady rozwiązań autorskich (s. 79-96)
Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej : doświadczenia z realizacji programu "Wspólna nie znaczy niczyja" (s. 97-101)
Opis przestrzeni i wyróżnienie cech Angra do Heroismo, jako barokowego miasta kolonialnego (s. 103-111)
Otwarte rozwiązania informatyczne w warsztacie architektonicznym na przykładzie wybranych aspektów implementacji standardów IFC (s. 121-128)
Formy zapisu koncepcji urbanistycznej na przykładzie projektu "Nowe Podolany" (s. 129-139)