Processing may take a few seconds...

Book


Title

Arche i Psyche III : ruszt urbanistyczny miasta, inżynieria, matematyka / Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Editors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Poland

Publisher name

Astudio

Date of publication

2016

Number of pages

140

ISBN

978-83-939283-4-7

Published in

Book series: Formy zapisu koncepcji urbanistycznej na przykładzie projektu "Nowe Podolany"

Chapters
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu "wolnych torów" w Poznaniu (p. 5-18)
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru "wolnych torów" w Poznaniu (p. 19-29)
Metodyka sporządzania koncepcji urbanistycznej na przykładzie rewaloryzacji parku przy kościele św. Bartłomieja w Koninie (p. 31-48)
Małe miasto aglomeracji poznańskiej jako zagadnienie ekologiczne przykład Kórnika, Puszczykowa i Nowego Tomyśla (p. 67-77)
Rewitalizacja, zrównoważony rozwój i inne tendencje kształtowania przestrzeni współczesnych miast : wybrane przykłady rozwiązań autorskich (p. 79-96)
Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej : doświadczenia z realizacji programu "Wspólna nie znaczy niczyja" (p. 97-101)
Opis przestrzeni i wyróżnienie cech Angra do Heroismo, jako barokowego miasta kolonialnego (p. 103-111)
Otwarte rozwiązania informatyczne w warsztacie architektonicznym na przykładzie wybranych aspektów implementacji standardów IFC (p. 121-128)
Formy zapisu koncepcji urbanistycznej na przykładzie projektu "Nowe Podolany" (p. 129-139)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.