Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Partnerships in European governance

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

131

ISBN

978-83-7775-364-4

Katalog

to201581662

Rozdziały
Partnerships, democratization and rationalization of the institutional structures of the European Social Model (s. 7-38)
The open method of coordination and partner cooperation of member states with the EU institutions - two instruments for the modernization of the European public service system (s. 55-76)
Partnership, innovation and modernization of large city tourist destination management (s. 105-131)