Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

19th QMOD Proceedings : International Conference on Quality and Service Sciences

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Lund, Sweden

Wydawca

Lund University Library Press

Data opublikowania

2016

ISBN

978-91-7623-086-2

Rozdziały
Developing Human Lean Green tool as an instrument of measuring a sustainable organization development (s. 1035-1046)
Customer satisfaction survey of rail passenger services (s. 1047-1061)
Konferencja

19th QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, 21-23.09.2016, Rome, Italy