Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Street network design for a sustainable mobility system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • street network
  • tram line design
  • street hierarchy
  • traffic safety
  • traffic lights
Strony (od-do)

528 - 537

DOI

10.1016/j.trpro.2016.05.108

Zaprezentowany na

Transport Research Arena TRA2016, 18-21.04.2016, Warsaw, Poland

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Publikacja indeksowana w

WoS (15)