Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Towards Product Robust Quality Control with Sequential D-optimum Inputs Design

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2137 - 2142

DOI

10.3303/CET1543357

Książka

ICHEAP12 : 12th International Conference on Chemical & Process Engineering

Zaprezentowany na

12th International Conference on Chemical & Process Engineering, 19-22.05.2015, Milano, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)