Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Aktywizująca i kulturotwórcza rola funkcji kreatywnych w obszarze śródmiejskim. Przykład studialny centrum Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The activating role of cultural and creative functions in the downtown area. Case study of Poznan city center

Year of publication

2015

Published in

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Journal year: 2015 | Journal number: nr 30

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • activation
  • downtown area
  • city centre
  • cultural and creative functions
PL
  • aktywizacja
  • funkcje kulturotwórcze i kreatywne
  • obszar śródmiejski
Abstract

PL Rozważania autorki koncentrują sie na możliwości wykorzystania potencjału kreatywnego współczesnej społeczności miejskiej w celu ożywiania i przekształcania często zdegradowanych i zdekapitalizowanych śródmieść. Ideą jest identyfikacja i klasyfikacja przestrzeni miejskich przeznaczonych na lokalizację funkcji kreatywnych. Badania obejmujące analizy ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone w obszarze śródmieścia Poznania, który został wybrany jako przykład studialny. Przedstawiona metoda badawcza ma na celu wyznaczenie potencjalnych lokalizacji działań przestrzennych realizowanych w skali urbanistycznej i architektonicznej, które pozytywnie wpłyną na jakość wizualną, na podwyższenie poziomu atrakcyjności przestrzenno-społecznej oraz ożywienie danej przestrzeni poprzez implementację funkcji i form kulturotwórczych i kreatywnych.

EN The paper focuses on the questions of using a creative potential to revive and transform often degraded and depreciated city centers. The idea was the identification and classification of urban spaces intended for creative functions implementation. Poznań was chosen as a case study city, for which there was carried out research in the area of the downtown, including quantitative and qualitative analysis. The presented research method aims at identification of potential locations for spatial activities carried out in urban and architectural scale

Pages (from - to)

47 - 58

DOI

10.14746/rrpr.2015.30.03

URL

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/5618

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.