Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Technology of the cutting process : deformation of the surface

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

IBEN

Data opublikowania

2013

Liczba stron

158

ISBN

978-83-935309-8-4