Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Occupational Safety and Hygiene SHO2014 : proceedings book

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Wydawca

Portuguese Society of Occupational Safety and Hygiene (SPOSHO)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-989-98203-2-6

Rozdziały
Integrating safety in design process: a case study (s. 365-369)
Konferencja

SHO2014 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 13-14.02.2014, Guimaraes, Portugal