Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Integrating safety in design process: a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

365 - 369

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2014 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2014 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 13-14.02.2014, Guimaraes, Portugal