Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach - teoria i praktyka : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Gliwice, Poland

Wydawca

Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Śląska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-926255-8-2

Rozdziały
System zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny (s. 319-340)