Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

319 - 340

Book

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach - teoria i praktyka : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.