Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Metody, techniki i narzędzia projakościowe w doskonaleniu bezpieczeństwa na stanowisku pracy operatora wózka widłowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Pro-quality methods, techniques and tools in improving safety of a workplace forklift operator

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

25 - 39

Książka

Inżynieria produkcji : innowacje technologiczne i rozwój technik zarządzania