Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie firmą rodzinną - wybrane zagadnienia

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa

Wydawca z listy MNiSW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data opublikowania

2016

Liczba stron

166

ISBN

978-83-8030-041-5

Rozdziały
Kierunek alokowania zysku jako jedna z determinant biznesowej odpowiedzialności rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych (wyniki badań) (s. 75-93)