Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kierunek alokowania zysku jako jedna z determinant biznesowej odpowiedzialności rodziny w przedsiębiorstwach rodzinnych (wyniki badań)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

75 - 93

Książka

Zarządzanie firmą rodzinną - wybrane zagadnienia