Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo PK

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2015

ISSN

0860-097x

Opublikowano w

Seria: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Mechanika

Numer w serii

495

Rozdziały
Zastosowanie 5S w doskonaleniu środowiska wykonywania pracy (s. 23-39)