Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie 5S w doskonaleniu środowiska wykonywania pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Application the 5S to improving of work environment

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

23 - 39

Książka

Jakość i innowacyjność w funkcjonowaniu organizacji oraz nowe rozwiązania w procesach wytwarzania : praca zbiorowa