Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Eksploracja danych : metody i algorytmy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Naukowe PWN

Data opublikowania

2013

Liczba stron

553

ISBN

978-83-01-17175-9

Katalog

xx002804800

Nagrody

Nagroda im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, Komitet naukowy Polskiej Akademii Nauk, 2016