Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tadeusz.morzy@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 06

ORCID

0000-0003-2629-1574

ResearcherID

M-2281-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (5)

Książki (4)

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (12)

Recenzje prac dyplomowych (7)