Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tadeusz.morzy@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 06

ResearcherID

M-2281-2014

ORCID

0000-0003-2629-1574

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)