Trwa generowanie pliku...

Książka

Tytuł

Makroergonomia w projektowaniu systemów pracy i jakości życia

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Data opublikowania

2015

Liczba stron

127

ISBN

978-83-7775-375-0