Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XLVIII Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Luboń, 08-09.11.2016 r.

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

SYSTHERM

Data opublikowania

2016

Liczba stron

167

ISBN

978-83-925055-9-4

Rozdziały
Niekonwencjonalne źródła ciepła w instalacjach ciepłej wody (s. 73-84)
Efektywność pomp ciepła w centralach klimatyzacyjnych basenowych (s. 127-136)
Konferencja

XLVIII Dni Chłodnictwa, 8-9.09.2016, Luboń, Polska