Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Niekonwencjonalne źródła ciepła w instalacjach ciepłej wody

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Unconventional heat sources for hot water

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

73 - 84

Książka

XLVIII Dni Chłodnictwa : aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, Luboń, 08-09.11.2016 r.

Zaprezentowany na

XLVIII Dni Chłodnictwa, 8-9.09.2016, Luboń, Polska