Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ parametrów geometrycznych na moc cieplną grzejnika drabinkowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Wariant tytułu

EN Influence of Geometrical Parameters on Thermal power of Ladder Radiator

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2015 | Tom: T. 46 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • grzejnik drabinkowy
  • moc cieplna
  • parametr geometryczny
Strony (od-do)

19 - 21

DOI

10.15199/9.2015.1.5

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10