Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza spalin aparatem Orsata

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

104 - 109

Książka

Eksperymenty w technice cieplnej